Taoïstische orgaan massage
De Taoïsten uit het oude China ondervonden dat de mens vaak energieblokkades ontwikkelt in de interne organen. Dit resulteert tot een soort knopen en obstructies in de buik. Deze obstructies vinden plaats in het centrum van het lichaam, alwaar de stroom van energie (Chi of Qi) opgehoopt raakt.

Negatieve emoties als angst, woede, verdriet, depressie, irritatie en zich zorgen maken, veroorzaken de grootste problemen. Andere factoren zoals overwerk, stress, ongelukken, operaties, drugs, afvalstoffen, slechte eetgewoonten en incorrecte houding, spelen ook een rol.

Indien de energiestroom in de organen geblokkeerd is geraakt, slaan ze ongezonde energie op die overvloeit naar andere lichaamsdelen. Dit uit zich in bepaalde klachten en/of negatieve emoties. Het energetisch centrum, gelokaliseerd in de navel, raakt geblokkeerd en wordt afgesloten van de rest van het lichaam. Disbalans in het energetisch lichaam vertaalt zich naar fysieke problemen en ook naar patronen van herhaling, die afgespeeld worden in onze wereld.

Onze levenskracht beweegt zich door de energiebanen van het lichaam, door het zenuwstelsel, de bloedvaten en het lymfesysteem. Deze systemen doorkruisen de buik die optreedt als hun controlerend centrum. Spanning, zorgen en stress van de dag kunnen zich daar opstapelen en worden zelden opgeruimd. Deze verstoringen kunnen fysieke problemen geven in de organen, de bloedvaten, het zenuwstelsel en het lymfe systeem omdat de energiestroom blokkeert. Deze verstoringen kunnen voelbaar zijn als verhardingen, knopen en drukgevoelige punten of regio’s in het abdomen.


Duur: 60 Minuten   Prijs: € 75,00