OPLEIDINGEN

Doorheen al mijn opleidingen leeft en beweegt het doel dat jij van leven op automatische piloot naar voluit leven en voluit aanwezig mag en kan leren zijn als het oneindige wezen dat je werkelijk bent. Het zal je openen voor een groter bewustzijn van een leven zonder oordeel en je in staat stellen te weten dat je weet. Ik  gebruik de tools van Access Consciousness en wat ik heb geleerd in tal van andere opleidingen zoals Shiatsu, Reiki, Belly Revolution etc.

 

Access Consciousness is een andere kijk op het leven. Het is gebaseerd op het feit dat je niet fout bent. Dat je weet en dat bewustzijn je in staat stelt alles te veranderen. Het geeft je toegang tot de mogelijkheden die er zijn waneer je jezelf niet meer vastzet en niet langer geloofd dat je vast zit. Als je totale vrijheid van keuze had, wat zou je dan creëren?

Access Consciousness is a different point of view about life. It’s based on the idea that you’re not wrong, that you know and that consciousness can shift anything. It gives you access to the possibilities that exist when you no longer stick yourself and no longer believe that you are stuck. If you had total choice available, what would you create?

-Dr. Dain Heer

 

Voor meer informatie over Access Consciousness kijk op: www.accessconsciousness.com