ACCESS CONSCIOUSNESS

Access Consciousness is a different point of view about life. It’s based on the idea that you’re not wrong, that you know and that consciousness can shift anything. It gives you access to the possibilities that exist when you no longer stick yourself and no longer believe that you are stuck. If you had total choice available, what would you create?

-Dr. Dain Heer

Access Consciousness is een andere kijk op het leven. Het is gebaseerd op het feit dat je niet fout bent. Dat je weet en dat bewustzijn je in staat stelt alles te veranderen. Het geeft je toegang tot de mogelijkheden die er zijn waneer je jezelf niet meer vastzet en niet langer geloofd dat je vast zit. Als je totale vrijheid van keuze had, wat zou je dan creëren?

voor informatie over Access Consciousness kijk op: www.accessconsciousness.com